Työnohjaus

Työnohjaus

  • yksilötyöohjaus
  • ryhmätyöohjaus
  • työyhteisötyöohjaus

Työnohjaus on laatutyökalu oman työn tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Työnohjauksella tulkitaan ja jäsennetään työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Se on vuorovaikutuksellinen tapahtuma, jossa mahdollistuu työminän ja työyhteisön tarkempi tunnistaminen, oman osuuden näkeminen työtilanteissa ja oma vastuunotto.

Työnohjaus sopii myös

  • työuupumisen hoitamiseen
  • työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen
  • oman henkisen hyvinvoinnin tukemiseen

Se on

  • yhdessä osallistumista joko ohjaajan kanssa tai ryhmässä
  • luottamuksellista omaan itsemääräämiseen perustuvaa
  • puolueetonta
  • toiminnallisia menetelmiä ja harjoitteita

Vaikka työnohjaus ei ole terapiaa, yhdistän työskentelyyni voimavaraistavia ja ratkaisukeskeisiä psykoterapeuttisia toimintatapoja.