Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapian avulla työskennellään yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa. Soveltuvin osin sitä voidaan toteuttaa myös työyhteisössä. Se sopii monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille.

Olen vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työskentelyssä olennaisena osana on myönteinen tulevaisuuden kuva ja tavoitteellisuus. Ongelmia ratkotaan yhteistyössä asiakkaan kanssa etsimällä uusia toimintatapoja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Psykoterapian palveluni ovat

 • yksilöterapia
 • pariterapia
 • keskusteluapu
 • kriisiapu
 • KELA kuntoutuspsykoterapia

pauli_pääkkönen

Ratkaisukeskeinen työtapani

tarkoittaa aktiivista terapiaa eli konkreettista toimintaa ja tekemistä asiakkaan kanssa, joiden avulla etsimme keinot löytää asiakkaan voimavarat ongelmatilanteiden kohtaamiseen ja selvittämiseen sekä ennaltaehkäisyyn. Terapiassa hyödynnämme yhdessä asiakkaan mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Tarvittaessa ja asiakkaan halutessa on mahdollista ottaa mukaan asiakkaan tukijoukot. Annan myös kotitehtäviä.

 

Sopii hyvin yksilölle, ryhmälle tai työyhteisölle:

 • työuupumisen ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen
 • työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen
 • oman henkisen hyvinvoinnin tukemiseen

 

Psykofyysinen terapia – keho, mieli, tunteet ja ajatukset

Psykofyysinen terapian tarkoituksena on parantaa itsetuntemusta ja vähentää stressiä.

Psykofyysisen terapian toimintatapoja ovat

 • kokonaisvaltainen toimintakyvyn edistäminen
 • kokemuksellista oppimista, jossa saat selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämääsi
 • kehosi kokeminen, tunnistaminen ja hyväksyminen

Psykofyysinen terapia sopii erityisesti niille, joilla on stressiä, jännitysoireita, ahdistusoireita, työuupumista, masennusta sekä halu lisätä itsetuntemusta

Menetelminä

 • kehon itsetuntemusharjoitukset
 • rentoutusharjoitukset
 • hengitysharjoitukset
 • Lääkärin laatimalla lähetteellä saa KELA-korvauksen fysioterapiasta. Tietoa KELA korvauksista löydät täältä.